Komixový kabát z kvalitného gobeínu zateplený proševom.