Op-artový top s jasným bodom a 3kolórou okolo výstrihu.